μέρος των εισηγήσεων της Γ.Κούρτοβικ και του Μ.Αφολάνιο, από τον Απόστολο Μωραϊτόπουλο
(από τη συζήτηση της Παρασκευής 12/10 με τίτλο "Μετανάστες-Πρόσφυγες: της γης οι κολασμένοι!")